Priser

Timepriser

Vores time priser er 595,- per time pr mand inklusiv moms. Vi fakturerer minimum for en time og derefter per påbegyndte time.

Der bliver pålagt et service bil tillæg pr dag på 160 inklusiv moms

Bemærk at der ved behov for special maskineri eller andre hjælpemidler vil blive faktureret separat for dette udover time prisen.

Timeprisen er gældende inden for vores normale arbejdstider som er:
Mandag til Torsdag: 07:00 – 16:00
Fredag: 07:00 – 15:00


Parkering

Såfremt vi skal betale for parkering i forbindelse med arbejdet fakturerer vi disse omkostninger.

Du kan altså spare penge hvis du har adgang til gratis parkering vi kan bruge. I nogle ejendomme har de gæstekort eller andre muligheder der kan anvendes af besøgende og håndværkere.


Kørsel

Desværre er trafikken ikke altid med os. Når vi har flere kunder på en dag vil der uvægerligt være spildtid. Det er hverken til fordel for os eller vores kunder.

Vi fordeler transporttiden så rimeligt som muligt mellem opgaverne. Derfor vil en faktura for en mindre opgave typisk indeholde tid der er brugt på kørsel.

Hvis en opgave strækker sig over en hel arbejdsdag er der ikke kørsel, med mindre vi skal afhente materialer til opgaven.


Alt det som du ikke ser

I forbindelse med alle opgaver foregår der arbejde som du typisk ikke bemærker.​


  • Vi skal dokumentere det udført arbejde.
  • Vi kigger på tegninger og kontakter eventuelle leverande for oplysning om specielle produkter.
  • Der skal eventuelt udfærdiges tegnings materiale på den udførte opgave eller søges L.E.R oplysninger
  • Der skal ryddes op og eventuelt køres affald til genbrugsstationen (dette faktureres til dagstakst).typisk 250kr pr gang inklusiv moms

Alt dette arbejde skal du som kunde betale for. Derfor vil en faktura for en opgave ofte indeholde tid der er brugt andre steder end på selve opgavestedet, samt eventuelle administrative gebyrer.

Hvorfor er alt det ikke indeholt i timeprisen?

Det kunne det også sagtens være. Vi synes dog som udgangspunkt at du som kunde kun skal betale for det arbejde vi udfører vedrørende din opgave.

Hvis vi skulle indeholde alle tænkelige meromkostninger i vores timepriser, skulle de være væsentlig højere, og det ønsker vi ikke.

Vi prøver at holde vores timepris på et niveau hvor alle kan være med.

Materialer

Vores biler medbringer materialer og værktøj til løsning af de fleste mindre standardopgaver. Vi kan imidlertid ikke garantere at vi kan trylle alt frem.


Husk derfor at jo bedre du informerer os om opgaven vi skal løse, jo bedre er vi forberedt når vi kommer, hvilket typisk giver sig udslag i en lavere pris for dig.


Tillæg for overtid

Prisen for en mand uden for normal arbejdstid er 970,- per time inklusiv moms. Vi fakturerer minimum for en time og derefter per påbegyndte time.

Timeprisen er gældende uden for vores normale arbejdstider som er:
Mandag til Torsdag: 07:00 – 16:00
Fredag: 07:00 – 15:00

Vi udfører kun arbejde på overtid efter forudgående aftale med dig.


Tillæg for vagtudkald

Ved vagtudkald ring 53 42 71 00

Hvis du har akut brug for hjælp eksempelvis i weekenden eller om natten kan vi godt hjælpe dig.

Prisen for et vagtudkald uden for normal arbejdstid er 2500,- inklusiv moms. Heri er den første time inkluderet. Efter den første time er prisen som ved overtid. Se ovenfor.

Bemærk at der ved behov for eks. kloak tv, rense grejer, gravemaskiner mm vil blive faktureret seperat for dette ud over time prisen.

Er du en vores faste kunder, sender vi en faktura som normalt. Kender vi dig ikke i forvejen skal du være forberedt på at have kontant betaling klar. Som minimum skal prisen for vagtudkaldet betales, og muligvis mere hvis omstændighederne taler for det.

Som udgangspunkt bruges vagtudkald til at løse akutte problemer, ofte midlertidigt, med henblik på en permanent løsning inden for normal arbejdstid de kommende dage.

Har du spørgsmål, eller står du med en opgave du skal hjælp til – så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 53 42 71 00​​

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Du er velkommen til at ringe eller skrive.

Vi vender hurtigt tilbage.

N Ramsing Anlæg v/Niels Teilmann Ramsing  •  Hesseløgade 46, 1. tv., 2100 København Ø – Klik her for rutevejledning  •  CVR: 34495742