Forefaldende arbejde

N. Ramsing Anlæg ud føre det meste forfaldne arbejde

  • Mindre nedrivnings opgaver.
  • Rydning af kælder og loft rum.
  • Opsætning af hylder, bilder og lamper.
  • Mindre maler, mure og tømre opgaver.
  • Diverse små reparationer på hus og have.
  • Fældning og beskæring.
  • Snerydning og saltning.
  • Rensning af sandfangsbrønde.
  • Bort pumpning af vand i kælder, hus og have.

Lav en fast service aftale med os om rensning af dine sandfang en gang om året så slipper du for at tænke på det.