Kloakarbejde

N. Ramsing Anlæg udføre kloak arbejde i samarbejde med ekstern kloakmester

Vi udfører alle former for kloakarbejde.

Vi kan hjælpe med fx.

 • Tilslutning til offentlig kloak
 • Separering af regnvand og spildevand
 • Anlæg af faskiner og regnvandsanlæg
 • Nyanlæg af kloakinstallation
 • Montering af højtvandslukke og tilbageløbsstop
 • Tætning af brønde og kloakledninger mod indtrængende vand
 • Montering af rottesikring / rottespærrer i kloakinstallation
 • Omfangsdræn
 • Reparationer
 • Service og vedligehold på kloakanlæg, sandfang
 • Projektering
 • Minirenseanlæg
 • Nedsivnings anlæg
 • Pilerens anlæg
 • Samletank
 • Forsikringsskader